Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Lasery a bezpečnost

Laserové výrobky, zejména ruční, bateriově napájená laserová ukazovátka, která představují riziko poškození zraku a kůže, se staly široce dostupné spotřebitelům. Jsou proto v hledáčku zájmu Evropské komise, již řadu let, a prostřednictvím norem se bezpečnost těchto výrobků na trhu reguluje.

Přikládáme vyhodnocení situace - Zde.

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ