Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

53 Dopravní služby

Trendem EU je normalizace v oblasti služeb. Je to zřejmé i v široké oblasti služeb dopravních. Probíhá na bázi harmonizované regulace na úrovni EU, ale i formou vytváření technických norem. 

V této sekci poskytujeme informace o vývoji v hlavních oblastech osobní dopravy.

Na tomto místě podáváme souhrnnou informaci s několika příklady o vývoji normalizace v oblasti dopravy v roce 2015 - 16 - Zde.

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ