Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Mandát a mise Kabinetu pro standardizaci

Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou Sdružením českých spotřebitelů. Cílem je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad trhem), včetně uplatňování technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu.

IČO 28984072, DIČ CZ28984072; sídlo Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice; +420 261263574, normy@regio.cz; www.top-normy.cz. Viz též kontakty.

Kabinet plní obecně prospěšné činnosti a poskytuje obecně prospěšné služby s mandátem, který zahrnuje

  • ovlivňování standardizační práce z hlediska důležitosti pro zájmy českých spotřebitelů na národní, evropské a globální úrovni,
  • komunikaci s národními i regionálními úřady a institucemi a se zástupci podnikatelské sféry, zejména z oblasti malého a středního podnikání a s dalšími s cílem podporovat rozvoj čistého podnikatelského prostředí ohleduplného vůči zájmům spotřebitelů,
  • působit v oblasti vzdělávání, osvěty, vydavatelsko-nakladatelských činností a poradenství ve vztahu k jednotlivým oblastem standardizace.

Více v příloze - Mandat.pdf .