Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty 2015

ÚNMZ

Každoročně podporovaným úkolem z rozpočtu ÚNMZ je koordinace spotřebitelů pro ÚNMZ jako člena ISO COPOLCO. Podrobné informace vystavujeme na stránce Zde.

Druhým podpořeným úkolem byla osvěta k normalizaci procesů ochrany osobních dat (internetový obchod) (vydání publikace). Titulní list k předání úkolu vystavujeme Zde.

Rada kvality ČR (Národní politika kvality)

Podporovaným projektem byl průzkum trhu ohledně značek kvality pro služby. Výsledky  - Zde. RK ČR dále podpořila vydýná publikace s názvem Příručka pro spotřebitelské posouzení kvality bezpečnostních a poplachových systémů (Zde).

MPO

V rámci projektu dotovaného  MPO bylo možno hradit účast na zahraničních cestách (zejména Belgie, Brusel) na zasedání řídicích orgánů ANEC a pracovních skupin ANEC.

Ostatní

N/A