Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty 2016

ÚNMZ

Každoročně podporovaným úkolem z rozpočtu ÚNMZ je koordinace spotřebitelů pro ÚNMZ jako člena ISO COPOLCO. Podrobné informace vystavujeme na stránce Zde.

Druhým rpodpořeným úkolem bylo vydání revidovaného znění Příručky správné praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení, včetně národní konference k jejímu uvedení. Titulní list k předání úkolu vystavujeme Zde.

Rada kvality ČR (Národní politika kvality)

Podporu získala serie seminářů ke zviditelnění značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična - Ověřený provoz (Zde) a jako druhý projekt vydání publikace k významu označení CE pro spotřebitele (Zde).

MPO

V rámci projektu dotovaného  MPO bylo možno hradit účast na zahraničních cestách (zejména Belgie, Brusel) na zasedání řídicích orgánů ANEC a pracovních skupin ANEC.

Ostatní

N/A