Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty 2021

ČAS

Na základě dvou nabídek Kabinetu si ČAS objednal dvě zakázky k naplňování Rámcové dohody o spolupráci mezi ČAS a SČS, podepsané dne 30. 4. 2018.

První dílo se týká koordinace zapojení českých spotřebitelů v ISO COPOLCO pro rok 2021. Souhrn zadání: funkce struktur pro koordinaci zapojení spotřebitelů v oblasti ISO COPOLCO, příprava a organizace zasedání; vyhodnocení priorit ISO COPOLCO; rozklady Strategie ISO 30 a dalších koncepčních dokumentů; zviditelnění (příspěvek do newsletters ISO COPOLCO, webové výstupy), soupis a rešerše dokumentů ISO a CEN/CENELEC významných pro spotřebitele. Zkrácená závěrečná zpráva o realizaci zakázky je zpřístupněna Zde. Další informace k tomu Zde

Druhou zakázkou je vytvoření aktualizovaných pravidel praxe pro provoz veřejných zařízení pro děti a mládež. Souhrn pro zadání 1. etapy: Zpracování textu dle metodiky Hospodářské komory ČR pro registrovaná Pravidla praxe, projednání 1. kolo, zohlednění připomínek z 1. kola pro pracovní verzi Pravidel praxe pro provoz veřejných zařízení pro děti a mládež (dětská hřiště, sportoviště, tělocvičny apod.). Zkrácená závěrečná zpráva o realizaci zakázky je zpřístupněna Zde

Rada kvality ČR - Národní politika kvality (www.narodniportal.cz)

Prostřednictví Odborné sekce pro infrastrukturu kvality získal Kabinet pro standardizaci zakázku na přípravě a organizaci národní konference o bezpečnosti provozu dětských hřišť. Podrobnosti k projektu uvádíme Zde.

Prostřednictvím Odborné sekce pro infrastrukturu kvality získal Kabinet pro standardizaci zakázku na projekt Chytrá měřidla energií a spotřebitel – studie a publikace.  Předmětem je zpracování odborné situační analýzy /studie/ k přínosům a rizikům používání chytrých měřidel v oblastech energií /elektrická energie, plyn, tepelná energie, teplá voda/ se zdůrazněním pohledu spotřebitele, pro elektronické formy šíření (např. na webu), a následné zpracování a vydání uživatelsky přátelské publikace (propagačního informativního materiálu) pro web i vydání tiskem. Výstupy k projektu jsou vystaveny Zde.

MPO

Rok 2021 byl poznamenán těžkou situací z důvodu opatření zavedených kvůli pandemii. Nebylo možno proto čerpat prostředky na cestovné (ANEC) schválené v rámci dotačního programu MPO. Alespoň v malé míře bude snad uchována částka na přípravu zahraniční spolupráce v oblasti normalizace.