Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Vědí o nás?

Na této stránce uvedeme příklady, kdy o našich projektech podpory a spolupráce byly informování spotřebitelé a další zainteresované strany prostřednictvím evropských či mezinárodních organizací, popř. i jinými cestami.

Zejména se jedná o komunikační nástroje ISO COPOLCO a ANEC.

Archiv newsletter ISO COPOLCO je dostupný Zde.

Archiv newsletter ANEC je dostupný Zde.

Je snahou Kabinetu alespoň jedenkrát ročně do uvedených periodik/občasníků přispívat informací o dění v České republice. Vždy se může jednat pouze o příklad jedné či jen vybraných aktivit. Umístění informace do publikace ANEC je komunikováno Kabinetem přímo, pro ISO COPOLCO je věcí ČAS, zda nabídnutou informaci akceptuje a sekretariátu ISO COPOLCO předá.

2022

ANEC přijal informaci Kabinetu a příspěvek týkající se vydání pravidel správné praxe pro bezpečný provoz hřišť a sportovišť dle technických norem zveřejnil ve vydání ANEC e-Newsletter ed. 6 – 2022 - Zde.

ČAS přijal příspěvek pro pro publikování stejně zaměřeného příspěvku, tedy vydání pravidel správné praxe pro bezpečný provoz hřišť a sportovišť dle technických norem, v publikaci ISO COPOLCO. Na odkaz upozorníme po zveřejnění (konec 2022).

2021

Kabinet nabídl ČASu dva příspěvky ke zviditelnění standardizace ve vazbě na spotřebitele v ČR (národní konference - bezpečný provoz dětských hřišť a zviditelnění podstaty projektu koordinace zapojení českých spotřebitelů pro ISO COPOLCO. Příspěvky nebyly přijaty.

ANEC zveřejnil nabídnutou informaci o národní konferenci k bezpečnému provozu dětských hřišť ve vydání ANEC eNewsletter ed. 7 – 2021 - Zde.

Do r. 2020 

V prosinci 2020 jsme informovali o projektu Desatero pro bezpečné hřiště - od projektu po provoz - Zde

V září 2019 jsme sdíleli informace o normalizaci zasedání přístupných pro hendikepované - Zde

V roce 2018 jsme zasílali dva příspěvky - v říjnu jsme představili značku Životnost Plus - Zde a v prosinci jsme informovali o našich aktivitách ke zviditelnění norem na lanová centra - Zde, Atd.