Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

DOZOR NAD TRHEM A OCHRANA SPOTŘEBITELE

V této sekci předkládáme strukturované informace o dozoru nad trhem na vnitřním trhu EU. Funkce dozoru je zásadní pro zajištění funkce trhu, nebo´t je zásadním prostředkem k dosažení stavu, že spotřebitel nebude v ohrožení nebezpečnými výrobky. S ohledem na ptřebu co nejliberálněších postupů z hlediska pohybu výrobků a služeb na trhu unie nejsou běžně výrobky před uvedením na trh kontrolovány státními orgány. Posouzení shody výrobku s požadavky předpisů a norem je ověřováno někdy třetí stranou, což je obvykle soukromý komerční subjekt, někdy samotným výrobcem nebo dovozcem. Proto je institut dozoru nad trhem tak zásadní. Spotřebitelé se snaží zvyšovat svoji úlohu ve standardizačních procesech, k čemuž byl založen i Kabinet pro standardizaci, o.p.s. K tomu je potřeba hluboké pochopení standardizačních procesů. K tomuto účelu jsme připravili informace pro tuto sekci. Byly zpracovány např. na základě publikace Best Practiques in Market Surveillance (EMARS) a textu ÚNMZ Správnou praxí k účinnějšímu dozoru nad trhem.