Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

DALŠÍ ASPEKTY DOZORU

Zde zmiňujeme některé další principy nezačleněné v předcházejících kapitolách, ale důležité z hlediska funkce dozoru.