Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

PROJEKTY DOZORU NAD TRHEM – IMPLEMENTAČNÍ FÁZE

Přehled fází dozoru nad trhem a ověřování dokumentace se nachází v prvním odkazu pod textem. Jak se dále s výrobky pracuje, jaké odběry jsou u nich prováděny a jak se evidují, o tom pojednávají následující odkazy:

7aPostup-inspekce.pdf

7bVyrobky-spadajici-do-oblasti-pusobnosti-GPSD.pdf

7cPozadavky-na-odber-vzorku-a-jejich-evidenci.pdf