Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Komentáře k tvorbě a aplikaci technických předpisů a norem

Nová publikace o určených, harmonizovanýcha a mandátových nbormách

Pozornosti doporučujeme novou publikaci (2018) Význam „určených“ norem pro trh a pro spotřebitele zvláště (edice top-normy, jen e-formát), vystavená Zde.

Ze starších odkazů

Co jsou to harmonizované normy? Viz HarmonNormy.pdf .

Závaznost ČSN - Viz ZavaznostNorem.pdf .

K tématu uplatňování českých technických norem doporučujeme též Zde.