Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Reprezentace spotřebitelů v národních orgánech

Kabinet pro standardizaci spolupracuje s řadou odborníků v různých oborech výrobků a služeb ve vztahu ke standardizaci. Jejich jména zde neuvádíme  z důvodu ochrany osobních údajů.

V dalším uvádíme několik příkladů zastoupení zástupce Sdružení českých spotřebitelů/Kabinetu pro standardizaci v některých poradních a pracovních orgánech ve vztahu ke standardizaci.

Normalizační výbor a Elektrotechnický normalizační výbor při ČAS (Standardization Committee, Electrotechnical Standardization Committee, CAS); Libor Dupal, člen/member

Komise pro technické překážky obchodu, MPO/ÚNMZ (Committee for Technical Barriers to Trade, Ministry of Industry and Trade / Czech Office for Standards, Metrology and Testing); Libor Dupal, člen, Member of the Committee

Rada kvality ČR, MPO (National Council of Quality, Ministry of Industry and Trade);  Libor Dupal, člen RK za spotřebitele / Member of the Council on behalf of consumers; je rovněž členem předsednictva RK.

Řídicí výbor Programu Česká kvalita, MPO (Steering Committee (SC) of the National Programme Czech Quality under the National Council of Quality, Ministry of Industry and Trade); Libor Dupal, předseda ŘV / Chair of the SC

Rada pro akreditaci, ČIA (Accreditation Board, Czech Accreditation Institute); Libor Dupal, člen RA za spotřebitele / Member of the Board for consumers

Koordinační skupina pro bezpečnost potravin, MZe (Coordinative Group at Ministry of Agriculture for Foodstufs Safety), Libor Dupal, člen KSBP / Member of the body