Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Strategie ISO 2030

ISO zveřejnilo novou strategii do r. 2030 na přelomu let 202 a 21. Zveřejňujeme ji Zde. Stručnou analýzu s výzvami pro ČR připravuje Kabinet v rámci úkolu smluveného s ČAS.

Rekapitulace minulého vývoje:

Pro globální normalizační procesy má význam strategie ISO přijatá pro roky 2016-20. V a.j. je k dispozici Zde, české znění Zde - Zde. ÚNMZ zajistil grafické zpracování překladu dle originálu ISO - je k dispozici Zde

K práci SČS a Kabinetu v ISO COPOLCO více Zde, kde rozvíjíme i další kroky k naplnění Strategie ISO.

K doplnění informace o strategii ISO odkazujeme též na koncepční materiál druhé mezinárodní normalizační organizace - IEC, a sice na jejich dokument "IEC Masterplan" (Zde).