Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Strategie ISO 2016-20

Pro globální normalizační procesy má význam strategie ISO přijatá pro roky 2016-20. V a.j. je k dispozici Zde, české znění Zde - Zde. ÚNMZ zajistil grafické zpracování překladu dle originálu ISO - je k dispozici Zde

K práci SČS a Kabinetu v ISO COPOLCO více Zde, kde rozvíjíme i další kroky k naplnění Strategie ISO.

K doplnění informace o strategii ISO odkazujeme též na koncepční materiál druhé mezinárodní normalizační organizace - IEC, a sice na jejich dokument "IEC Masterplan" (Zde).