Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Turistické služby (Služby cestovního ruchu)

K tématu standardizace služeb s konkrétním příkladem služeb cestovního ruchu jsme s finanční podporou Rady kvality ČR připravili publikaci, která má pro uživatele i poskytovatele služeb důležitost norem zviditelnit. Je dostupná Zde. Odkazujeme též na tiskovou informaci k věci, publikovanou u příležitosti Světového dne standardizace 2022 (Zde).

Jako podklad pro zpracování publikace byla zpracována souhrnná informace k tématu „Význam technických norem pro kvalitu a bezpečnost; a jak je tomu v oblasti turismu? – konkrétní příklad využití a prospěšnosti norem“.

Tento pracovní dokument (situační analýza), shrnuje veřejně dostupné informace či odkazy na ně ve vztahu k tomuto tématu. Shrnutí:

Podle Světové obchodní organizace představují služby více než dvě třetiny světového hrubého domácího produktu (HDP). I když jsou to čísla zveřejněná „před covidem“, do normálu se tento segment rychle navrací. Služby jsou hlavní ekonomickou činností a přispívají k HDP více než průmysl a zemědělství dohromady. Zatímco statistiky zdůrazňují revoluci služeb, která se v dnešním světě odehrává, velké změny otřásající tímto sektorem představují vlastní řadu výzev. Velká část práce ohledně služeb je zaměřena na řešení klíčových trendů a výzev na trhu služeb, kromě hlavního cíle vyvinout správné normy, ve správný čas a se správnými účastníky.

Prvotně jsme shromažďovali veřejně dostupné informace týkající se předmětu normalizace služeb a konkrétně pak cestovního ruchu. Na základě těchto informací byla zpracována tato informace pro web a další výstupy (tisková zpráva, publikace pro širokou veřejnost – v e-formátu i tiskem).

Nepřekvapí, že problematika standardizace sužeb je intenzivně vnímána na globální úrovni v rámci ISO. V dokumentu, který tato mezinárodní organizace pro standardizaci vydala k identifikaci trendů spotřebitelských problémů se službami, uvádí např. změny ve způsobu poskytování služeb, nárůst technologické a organizační složitosti, vliv digitálních technologií a další.

Samotný vývoj evropské harmonizace je poněkud sporadický, neboť ani „sektorová“ ani „obecná“ bezpečnost služeb nejsou v EU na pořadu dne.

Technická normalizace na evropské i národní úrovni ale dělá, „co může“. Vznikající normy jsou pro lepší orientaci v nich řazeny do několika skupin (Služby obecně, Průmyslové služby, Služby pro podniky, Služby pro spotřebitele, Ostatní služby, Poštovní služby).

Jako konkrétní příklad významu norem uvádíme standardizaci služeb turismu. Do cestovního ruchu je zapojen téměř každý, ať už jako turista, poskytovatel služeb, nebo obyvatel turisticky atraktivní oblasti, a to doslova téměř na celé planetě. Normalizace se týká ubytovacích zařízení, cestovních kanceláří a agentur, specifických  formy cestovního ruchu (včetně dobrodružného cestovního ruchu, či rekreačního potápění), dále přístupnosti v cestovním ruchu atd.

Od pohledu je zřejmá šíře standardizace pro služby obecně, i v jednom jediném segmentu turistických služeb.

Jsme rádi, že Rada kvality při MPO si důležitost tématu uvědomuje a Kabinet tak může na základě shromážděných  informací vydat publikaci ke zviditelnění významu technické normalizace pro služby obecně a pro služby cestovního ruchu jako konkrétního příkladu.

Celý pracovní dokument Kabinetu pro standardizaci je ke stažení Zde.