Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

a Energie

Trh s energií nově 

Ještě roce 2015 proběhla veřejná konzultace k nové struktuře trh s energií (Zde). Cílem konzultace bylo shromáždit pro EK názory zainteresovaných stran na restrukturalizaci evropského trhu s elektřinou s cílem lépe naplnit očekávání spotřebitelů. 

Tato diskuze je součástí energetické strategie UnieZde.  

V návaznosti na veřejné konzultace k nové struktuře trhu s energiemi pokračuje v r. 2016 diskuze ke strategii Unie - Zde.  Za spotřebitele ANEC vyjádřil, že spotřebitelé budou potřebovat podporu zacílenou na pomoc při řízení jejich spotřeby a nezávislé poradenství při srovnávání konkurenčních nabídek.  

K informace odkazuje na „fact sheet“ zpracovaný EK, který vystavujeme Zde a další související informace (Zde).

Tarify za elektrickou energii      

A co v ČR?: ERÚ na počátku roku 2016 otevřelo diskuzi k novým standardům na tarify za elektřinu. Model by výrazně hendikepoval malospotřebitele s výjimečnou vyšší spotřebou, např. chataře, a jiné. SČS k tomu vydalo nesouhlasné stanovisko formou dopisu na ERÚ i v tiskové zprávě – Zde.  Proces byl zastaven.

Jak se rozhodovat při výběru dodavatele

SČS připravuje publikaci pro spotřebitele o problémech s dodáním energií. Publikace bude vydána v rámci udržitelnosti aktivit sub-projektu a jeho výstupů.