Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

c) Elektronická fakturace

V květnu 2014 byla publikována směrnice 2014/55/ ​EU o elektronické fakturaci ve veřejných zakázkách  - v souladu s řádným legislativním postupem v Evropském parlamentu (11.03.2014) a Rady (14. dubna 2014). Jejím cílem je usnadnit používání elektronických faktur hospodářskými subjekty, které dodávají zboží, práce a služby pro veřejnou správu.

Článek 3 stanoví požadavek, aby EK nechala připravit evropskou normu (EN) pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury a zajistila rozvoj doplňkových normalizačních dokumentů.

Směrnice stanoví, že veřejné orgány a smluvní subjekty budou přijímat a zpracovávat elektronické faktury, které jsou v souladu s EN a s některou ze syntaxí identifikovaných v normalizačním dokumentů.

Požadované standardizační aktivity by měly být zahájeny co nejdříve, protože směrnice vstoupila v platnost ke 26. květnu 2014. Členské státy přijmou, zveřejní a budou uplatňovat právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 27. listopadu 2018.

Mandát na zpracování normy již EK vydala.

SČS je zastoupeno v pracovní skupině při Hospodářské komoře ČR, která se se tématem zabývá.