Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

a) Množství v balení, hotově balené výroby

Množství výrobku v balení - hmotnost, objem, počty ks apod. - je nepochybným zájmem spotřebitele a jejich dodržování v souladu s deklarací na obalu také základní povinností prodávajícího.

Sdružení českých spotřebitelů se v r. 2010 zabývalo řešení úkolu podporovaného ÚNMZ (rozvoj metrologie), ve spolupráci s Českým metrologickým institutem a Českou obchodní inspekcí. Úkol nesl název "Kontrola správnosti množství hotově baleného zboží v obchodní síti a možnosti optimalizace kontroly". Výsledkem byly návrhy pro legislativní úpravy zákona o metrologii a zákona na ochranu spotřebitele. Závěrečná zpráva projektu, četně zmiňovaných  návrhů na legislativní iniciativy, je k dispozici Zde.