Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

b) - c) Měření stojanů pohonných hmot (benzínky) a taxametry

Sdružení českých spotřebitelů koordinovalo v r. 2010 úkol hrazený ÚNMZ v rámci podpory metrologie. V projektu nazvaném "Shoda stanovených měřidel uvedených do provozu podle směrnice o měřicích zařízeních (MID) s požadavky této směrnice: Výdejní stojany na pohonné hmoty a taxametry (resp. taxametrické jednotky)" SČS úzce spolupracovalo s Českým metrologickým institutem a s Českou obchodní inspekcí. Závěrečná zpráva z projektu je k dispozici Zde.