Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Proč normy?

Zásadní součástí mise Kabinetu pro standardizaci je šíření povědomí o významu technických norem, normalizace jako procesu, a zapojování spotřebitelů do tohoto procesu.

Na stránkách ANEC je dostupný vzdělávací modul o zapojení společenských stran do procesů standardizace - Zde.

V této sekci upozorňujeme na některé aktivity Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu ohledně vzdělávání o normách, mimo publikační činnost (Zde).