Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

Označení CE, význam pro spotřebitele

 

SČS se opakoivaně věnuje osvětě ohledně používání označení CE na výrobcích. Velmi často dochází k mylnému informování – i v médiích.

SČS vydalo již dvě publikace, které upravují na správnou míru výklad aplikace označení CE, zejména ve vztahu ke spotřebitelům. V roce 2013 tvorbu a vydání podpořil ÚNMZ a publikace je v plném znění vystavena na stránkách SČS -Zde. V roce 2016 pak za podpory Rady kvality vyšla subtilnější publikace ve vyšším nákladu a tedy se širší dostupností ke konečnému spotřebiteli. Vystavena v e-formě je Zde.

 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ