Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Orgány Kabinetu

Statutární, výkonné a poradní orgány Společnosti jsou (viz též justice.cz):

a. Ředitel - statutární orgán společnosti; ředitelem společnosti je Ing. Libor Dupal

b. Spotřebitelská Správní rada, nejvyšší správní orgán; členy správní rady jsou:

 • Ing. Jiří (George) Molák - předseda
 • Ing. Irena Michalová
 • Ing. David Šmejkal

c. Dozorčí rada, kontrolní orgán; členy dozorčí rady jsou:

 • Lenka Bergmannová - předsedkyně
 • Ing. Ladislav Polák
 • Ing. Jaroslav Prachař

d. Spotřebitelský Programový výbor pro standardizaci, poradní orgán

 • Programový výbor je stálým odborným poradním orgánem ředitele společnosti, resp. Správní rady, Dozorčí rady. Je tvořen zástupci všech partnerů Společnosti, kteří o to projeví zájem. Zřizuje ho Správní rada, která rozhoduje o jeho složení, o statutu Programového výboru a o jmenování a odvolání členů.
 • Statut Výboru je přiložen Zde.
 • Členy Programového výboru jsou:
  • Ing. Petr Mamula, Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele, předseda Výboru
  • Petr Brynda, ERB, spol. s r. o., (MSP), místopředseda Výboru
  • Ing. Miroslav Čermák, Česká agentura pro standardizaci
  • Zdeňka Houžvičková, Profesní komora SOTKVO (MSP)
  • Petr Kumstát, AVAZ Děčín 
  • Ing. Dagmar Lanzová, Národní rada osob se zdravotním postižením
  • Ing. Jaroslav Prachař, Dozorčí rada Kabinetu, Korektní podnikání . Cz
  • Ing. , Ph.Dr..Jana Sirotková, Pestrá, psí asistence
  • Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, Eurolab.cz, AAAO
  • Mgr. Viktor Vodička, Rada seniorů 
  • Ing. Gustav Chwistek, Česká společnost pro normalizaci 
  • Bc. Anna Zemanová, Český institut pro akreditaci
  • Ing. Andrea Peková, Nezávislý expert   
  • JUDr. Zdeňka Burešová, Nezávislý expert  
 • Pozorovateli ve Výboru a pravidelně přizvávanými hosty jsou např.:
  • Lenka Bergmannová, dozorčí rada Kabinetu, předsedkyně
  • Ing. Jiří Molák, předseda správní rady Kabinetu
  • Ing. Zdeněk Veselý, Česká agentura pro standardizaci 
  • Ing. Libor Dupal, Kabinet pro standardizaci, ředitel Kabinetu