Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Orgány Kabinetu

Statutární, výkonné a poradní orgány Společnosti jsou:

a. Ředitel - statutární orgán společnosti; ředitelem společnosti je Ing. Libor Dupal

b. Spotřebitelská Správní rada, nejvyšší správní orgán; členy správní rady jsou:

 • Ing. Libor Novák, předseda
 • Ing. Jiří (George) Molák
 • Ing. Irena Michalová

c. Dozorčí rada, kontrolní orgán; členy dozorčí rady jsou:

 • ...
 • Ing. Ladislav Polák
 • Ing. Jaroslav Prachař

d. Spotřebitelský Programový výbor pro standardizaci, poradní orgán

 • Programový výbor je stálým odborným poradním orgánem ředitele společnosti, resp. Správní rady, Dozorčí rady. Je tvořen zástupci všech partnerů Společnosti, kteří o to projeví zájem. Zřizuje ho Správní rada, která rozhoduje o jeho složení, o statutu Programového výboru a o jmenování a odvolání členů.
 • Statut Výboru je přiložen Zde.
 • Členy Programového výboru jsou:
  • Ing. Petr Mamula, Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele, předseda Výboru
  • Petr Brynda, Spotřebitel.cz, Asociace spotřebitelských organizací, místopředseda Výboru
  • Bc. Anna Zemanová, Český institut pro akreditaci
  • Ing. Václav Voves, Česká společnost pro normalizaci
  • Ing. Andrea Peková, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
  • Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, Eurolab.cz, AAAO
  • Zdeňka Houžvičková, Profesní komora SOTKVO (MSP)
  • Petr Kumstát, AVAZ Děčín
  • Ing. Libor Dupal, Kabinet pro standardizaci, ředitel Kabinetu,
 • Tajemníkem Výboru je Ing. Martina Byrtusová z Kabinetu pro standardizaci
 • Pozorovateli ve Výboru a prvidelně přizvávanými hosty jsou např.:
  • Ing. Dagmar Lanzová, Národní rada osob se zdravotním postižením,
  • Zdeněk Krul, nezávislý expert