Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Dokumenty Kabinetu

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2023 je zveřejněna Zde

Výroční zpráva 2022 je zveřejněna Zde

Výroční zpráva 2021 je zveřejněna Zde

Výroční zpráva 2020 je zveřejněna Zde

Výroční zpráva 2019 je zveřejněna Zde.

Výroční zpráva 2018 je zveřejněna Zde.

Výroční zpráva 2017 je zveřejněna Zde.

Výroční zpráva 2016 je zveřejněna Zde.

Výroční zpráva 2015 je zveřejněna Zde

Výroční zpráva 2014 je zveřejněna Zde.

Výroční zpráva 2013 je zveřejněna Zde.

Výroční zpráva 2012 je zveřejněna Zde.

Výroční zpráva 2011 je zveřejněna Zde.

Výroční zpráva 2010 je zveřejněna Zde.

Zakládací dokumenty

Kabinet pro standardizaci, o. p. s., IČO 28984072, DIČ CZ28984072, se sídlem Pod Altánem 99/103, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v odd. O, vložce č. 696 ke dni 24. 11. 2009 (změna sídla ze dne 14. března 2014). Zastoupený statutárním orgánem – ředitelem společnosti – Ing. Liborem Dupalem

Od března 2014 má Kabinet změněné sídlo, viz Zde. Úřední rozhodnutí o změně sídla je Zde.

Na konci roku 2012 byla aktualizována zakládací listina Kabinetu v souladu s platnou legislativou o obecně prospěných společnostech - její znění je Zde.

Původní usnesení Městského soudu v Praze o zapsání Kabinetu do rejstříku, o.p.s. - zde: KaStan_Usnes_MSPha.pdf

Výpis z rejstříku o.p.s - zde: KaStan_Vypis_ops_MSPha.PDF

Živnostenský list

Zde: KaStan_Zivnost.pdf