Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty 2014

ÚNMZ

Každoročně podporovaným úkolem z rozpočtu ÚNMZ je koordinace spotřebitelů pro ÚNMZ jako člena ISO COPOLCO. Podrobné informace vystavujeme na stránce Zde.

V tomto roce bylo zpracováno první vydání Příručky správné praxe pro bezpečný provoz  veřejných zařízení. Titulní list k předání úkolu je vystaven Zde. Další podpořenou aktivitou byl zpracování publikace o významu technických norem pro spotřebitele. Titulní list k předání úkolu je vystaven Zde.

Rada kvality ČR (Národní politika kvality)

Podporu získala serie seminářů ke zviditelnění značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična - Ověřený provoz (Zde). Druhým podpořeným projektem ve vzathu k normám byl průzkum trhu ohledně značek kvality pro potraviny. Výsledky  -  Zde

MPO

V rámci projektu dotovaného  MPO bylo možno hradit účast na zahraničních cestách (zejména Belgie, Brusel) na zasedání řídicích orgánů ANEC a pracovních skupin ANEC.

Jsou technické normy důležité pro mládež? Jak z hlediska spotřebitelů (dětí samotných, členů jejich rodin, ...), tak z hlediska jejich budoucího povolání ... Na tomto východisku byl rozvíjen za podpory MPO výukový program pro mládež. Na realizaci spolupracovaly SČS/KaStan se Školním informačním kanálem, ŠIK.cz. V letech 2013 - 14 byly postupně vyhotoveny spoty na několik témat - Zde

Ostatní

(N/A)