Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty 2018

ČAS

Každoročně podporovaným úkolem pro KaStan/SČS dříve z rozpočtu ÚNMZ, nyní ČAS, je koordinace spotřebitelů národního člena ISO COPOLCO (ÚNMZ) zastupování zájmů českých spotřebitelů v ISO COPOLCO. Podrobné informace k tomu Zde

Dalšími úkoly, jejichž řešení bylo přijato s podporou z programu rozvoje technické normalizace byly -

  • Příprava a vydávání e-žurnálu Normy a spotřebitelé (Titulní list Zde, Závěrečná zpráva Zde);
  • Rozvíjení informací prostřednictvím domény top-normy.cz (Titulní list Zde, Závěrečná zpráva Zde);
  • Vydání tištěné osvětové publikace k podpoře využívání technických norem pro lanová centra (Závěrečná zpráva Zde).

Rada kvality ČR (Národní politika kvality)

Podporu získala serie seminářů ke zviditelnění značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična - Ověřený provoz. Na informace odkazujeme Zde,

MPO

V rámci projektu dotovaného  MPO bylo možno dílčím způsobem hradit účast na zahraničních cestách (zejména Belgie, Brusel) na zasedání řídicích orgánů ANEC a pracovních skupin ANEC. MPO rovněž podpořilo vydání dvou publikací v e formátu 

  • Technické normy – tvorba, použití a zájem spotřebitele; edice Průvodce spotřebitele - Zde
  • Význam „určených“ norem pro trh a pro spotřebitele zvláště;  edice topnormy - Zde