Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM – ORGANIZACE A STRUKTURA

Jak se mají orgány dozoru nad trhem chovat a jak se strukturalizují jejich činnosti se můžete dočíst zde. Informace se týkají rovně strategie dozorových orgánů.

3aRamce-pro-cinnosti-dozoru.pdf

3bStrategie-dozoru-nad-trhem.pdf