Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

REAKTIVNÍ DOZOR NAD TRHEM

Svolání reaktivního dozoru nad trhem závisí na výroku orgánu dozoru nad trhem.

Další podrobnosti jsou uvedeny Zde .