Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Posuzování shody a akreditace

Ověření shody s požadavky předpisu anebo normy třetí - nezávislou stranou je významný nástroj funkce vnitřního trhu EU z hlediska bezpečnosti a kvality výrobků a služeb. Aby byl pro spotřebitele skutečně důvěryhodným nástrojem, je třeba eliminovat problémy a jevy, které se občas poskytovateli služeb třetí strany vyskytují, v oblasti provádění zkoušek, vydávání certifikací apod.

Legislativně je problematika upravena předpisy odkazovanými na stránkách Zde a Zde.

V sekci Témata normalizace pak nabízíme informace k vývoji (Zde).