Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Evropské normalizační organizace - strategie a koncepce

Evropské normalizační organizace (CEN, CENELEC, ETSI), aktivně i v reakci například na vývoj a iniciativy Evropské komise (Společná iniciativa 2016Budoucnost normalizace 2012) vyvíjejí své strategické a koncepční dokumenty, na jejichž základě jsou vyvíjeny a přijímány roční plány standardizace.

Jednou z takových iniciativ EK posledních let je vytvoření platformy REFIT, jejíž cílem je revize a zlepšení evropské legislativy. V CEN a CENELEC k tomu byl připravený speciální dokument "CEN and CENELEC Technical Matters" (červen 2017, Zde), zhrnující téma společných standardizačních zájmů, včetně vazeb norem a regulačního rámce aj. Již v roce 2013 zveřejnily tyto Evropské normalizační organizace subtilní ale vypovídající dokument nazvaný "CEN and CENELEC’s Ambitions 2020" (Zde), ve kterém vytyčují své cíle a ambice (včetně globálního vlivu norem, podpory růstu a inovací aj.). Návazně byl vydán (srpen 2017) podrobný "Strategic Plan on Services Standardization" (Zde). 

Ohledně třetí evropské normalizační organizace - ETSI připomináme její  "3SI Programme", který přibližuje v letáčku Zde.