Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

b) Městská doprava

Inteligentní dopravní systémy (ITS -Intelligent Transport Systems) mohou významně přispět k posílení čistším, bezpečnějším a efektivnějším systémům dopravy. To jsou základní atributy kvality dopravních služeb s ohledem na spokojenost zákazníků, spotřebitelů. V rámci švýcarského projektu jsme se mimo jiné zaměřili na normalizační perspektivy a vývoj v této oblasti, která je zásadní z hlediska VEŘEJNÝCH SLUŽEB. 

Dokument nabízíme Zde