Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

63 Metrologie

Metrologie má pro spotřebitele zásadní význam z hlediska ochrany jeho ekonomických zájmů. K principům tohoto vztahu odkazujeme na stránku Zde.

V této sekci se budeme zabývat aktivitami, kde se zástupcům spotřebitelů podaří zapojovat politik a standardizace metrologie.