Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty mezinárodní podpory zapojení spotřebitelů do normalizace

Sdružení českých spotřebitelů se příležitostně dařilo získat dotační prostředky na zapojení spotřebitelů do normalizačních procesů z mezinárodních zdrojů. V letech 2008-2010 významně k vývoji národního modelu pro zapojení spotřebitelů přispěla norská vláda. Na sklonku roku 2013 a v roce 2014 byl realizován projekt s podporou švýcarské vlády. Švýcarský vláda pak na základě úspěšné realizace zmíněného projektu podpořila další, v r. 2015-16.

V této sekci podáváme bližší informace o mezinárodních projektech. Příjemcem podpory bylo SČS, realizace probíhala v úzké spolupráci s Kabinetem pro standardizaci.