Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekt podpory 2013-14 - Švýcarsko

Sdružení českých spotřebitelů s podporou Kabinetu pro Standardizaci realizovalo v letech 2013-14 projekt dotovaný švýcarskou vládou v rámci programu švýcarsko-české spolupráce, který umožnil další rozvoj modelu zapojení spotřebitelů do procesů technické normalizace. V jednotlivých podsekcích vlevo (normalizační témata, dětská obuv atd.) rozvádíme konkrétněji jednotlivé aktivity projektu.