Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty Norsko 2008-10

Sdružení českých spotřebitelů v letech 2008-2009 realizovalo projekt na vytvoření modelu zapojení spotřebitelů do standardizace. V jeho rámci byl ustaven spotřebitelský Kabinet pro standardizaci ve formě obecně prospěšné společnosti. Předmětem projektu bylo vytvoření systému i právního základu pro účinné zapojení spotřebitelů.

Na rok 2010 obdrželo SČS ze stejných zdrojů grant, který umožňuje oživení Kabinetu a zahájení činností.

V této podsekci naleznete konkrétní výstupy projektů, zejména Rukověť pro zajištění chodu Kabinetu a inofrmace o realizaci některých akcí (semináře, kulaté stoly aj.).

Projekty jsou realizovány ve spolupráci s partnerem projektů Standard Norge a jsou z postatné míry financovány EEA Grants a Norway Grants. Je třeba velmi zdůraznit, že v této sekci není popisována realizace projektů komplexně s veškerými činnostmi. V rámci uvedené podpory byla totiž rozvíjena běžná činnost zapojování spotřebitelů do standardizačních procesů. Informace o tom jsou prezentovány prostřednictvím těchto stránek (například a zejména sekce "Platformy"). Pro komlexní informaci odkazujeme také na dokument zvěřejněný na jiném místě těchto stránek - Zde (popříp. v angličtině Zde).

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci za podporu EEA/Norway Grants děkují.