Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekt podpory 2015-16 - Švýcarsko

Sdružení českých spotřebitelů s podporou Kabinetu pro standardizaci realizuje od července 2015 do června 2016 další projekt dotovaný švýcarskou vládou v rámci programu švýcarsko-české spolupráce; projekt umožňuje další rozvoj modelu zapojení spotřebitelů do procesů technické normalizace. 

Projektovým partnerem, se kterým jsme spolupracovali již při realizaci projektu v letech 2013 - 2014, je švýcarské spotřebitelské sdružení Fédération romande des consommateurs

V jednotlivých podsekcích vlevo (normalizační témata atd.) rozvádíme konkrétněji jednotlivé aktivity projektu.