Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekty 2017

ÚNMZ

Každoročně podporovaným úkolem z rozpočtu ÚNMZ je koordinace spotřebitelů pro ÚNMZ jako člena ISO COPOLCO. Letošní úkol řeší a zajišťuje Kabinet pro standardizaci. o. p. s. Podrobné informace k tomu Zde

Druhým podpořeným úkolem je popdpora zviditelnění normalizace vydáním několika tématických publikací - dotisku revidovaného znění Příručky správné praxe pro bezpečný provoz veřejných zařízení a dvou publikací se zaměřením na nové ISO normy v oblasti dobrodružných turistických cest (e-forma pro poskytovatele služeb, tiskem pro spotřebitele). Titulní list úkolu je vystaven Zde, závěrečná zpráva Zde.

Posledním úkolem je šíření elektronických informací o normách. Titulní list úkolu je vystaven Zde, závěrečná zpráva Zde.

Rada kvality ČR (Národní politika kvality)

Podporu získala serie seminářů ke zviditelnění značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična - Ověřený provoz. Na informace odkazujeme Zde.

MPO

V rámci projektu dotovaného  MPO bylo možno hradit účast na zahraničních cestách (zejména Belgie, Brusel) na zasedání řídicích orgánů ANEC a pracovních skupin ANEC.

Ostatní

V rámci projektu zaměřeného na seniory z rozpočtu MPSV byl realizován úkol, který souvisí s podporou aplikace norem ohledně snadnosti otevírání obalů. O výsledcích "miniprojektu" informujeme Zde.