Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

11 Ochrana spotřebitelů obecně

Aktualizovaný pokyn OSN pro ochranu spotřebitelů·          

Spotřebitelé přivítali usnesení přijaté – ještě v závěru roku 2015 Valnou hromadou OSN, kterým byly aktualizované Směrnice pro ochranu spotřebitelů (UNGCP). Na novelizaci úzce spolupracovala organizace Consumers International (CI).  

Je to poprvé od roku 1985, kdy výše zmíněný dokument prošel revizí, která se zaměřuje na odstraňování nedostatků v oblasti finančních služeb, soukromí, energetiky a cestovního ruchu.  

Dokument je k dispozici ZDE. SČS chystá překlad tohoto dokumentu a jeho zviditelnění.