Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

15 Udržitelná společnost

Problematika udržitelné společnosti se prolíná všemi tématy regulace a normalizace. Je důležité jí věnovat pozornost i samostatným pohledem. V rámci tohoto tématu je řada dílčích priorit.

Jednou z významných priorit je Ekoznačka - pracovní plán EK k podpoře Ekoznačky 2016 - 2018 je k dispozici Zde. Ekoznačka EU pomáhá spotřebitelům rozpoznat výrobky a služby, které mají snížený dopad na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu, od těžby surovin až po jejich výrobu, používání a likvidaci. Ekoznačení funguje na dobrovolné bázi a podporuje tímto důležitost ohledu na životní prostředí. Evropská komise připravila sérii videí - Zde k této tématice s cílem zvýšit povědomí o tomto značení.  

Také v CEN-CENELEC připravili před časem sérii video rozhovorů s připomenutím úlohy norem ve vztahu k životnímu prostředí. V rozhovorech vystupují zástupci průmyslu a zákonodárci, kteří hovoří o výhodách řešení problémů v oblasti životního prostředí v evropských normách a sdílí své zkušenosti. Cílem je zdůraznit význam pokrytí environmentálních aspektů v normách. Přehled videí naleznete Zde.  

Pro rok 2018 připravuje SČS vydání publikace o ekoznačení v EU ( v přípravě). V průběhu minulých let včetně roku 2018 se věnujeme rozvíjení a propagaci značky kvality Životnost Plus - Zde a zcela aktuálně projektu Opravme Česko - Zde.  Vesměs se jedná (samozřejmě kromě využití  jiných nástrojů a opatření) o prosazování technických norem pro posilování udržitelnosti prostředí.