Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

12 Vnitřní trh EU

V říjnu 2015 vydala EK další za svých dokumentů k podpoře rozvoje vnitřního trhu - Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business - Zde (též Zde). Musíme si zvyknout, že každá „nová“ Komise vydá balíček nových opatření, která mají podpořit rozvoj vnitřního trhu, aniž by byla analyzována opatření a jejich plnění Komise minulé. Je tomu tak i nyní. Dokument zahrnuje řadu opatření začleněných pod tři kapitoly – Vytváření příležitostí pro spotřebitele i podnikání, Podpora modernizací a inovací a Podpora praktických služeb prospěšných spotřebitelům i podnikům v jejich každodenním životě. Jedním z konkrétních opatření je podpora a zviditelnění zavádění mimosoudního urovnání sporů. Spotřebitelé ale vítají i navrhované kroky k další modernizaci evropské normalizace, podporu normalizace služeb, ad.

Výstup zapojení spotřebitelů: Sdružení českých spotřebitelů spolupracovalo na stanovisku ANEC - Zde.

Z nedávné historie minulých koncepcí rozvoje vnitřního trhu: 

V roce 2012 vydala EK Akt o jednotném trhu II: dvanáct prioritních opatření pro nový růst (v č. j. Zde, v a. j. Zde). Tento dokument navazoval na rok starou koncepci Akt o jednotném trhu - dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry "Společně pro nový růst" (v č.j. Zde).