Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

14 Zranitelní spotřebitelé - zapojení do normalizace 

Ochrana zájmů zvláště zranitelných spotřebitelů se promítá do všech normalizačních témat. Náš program priorit však tuto oblast specificky vyjímá i jako samostatné téma. Zahrnuje děti, zdravotně postižené osoby i seniory (Zde). Priority naší Koncepce 21 zahrnují téma zranitelných spotřebitelů nezbytně také (Zde).

Ve vztahu k našim aktivitám směrem k seniorům odkazujeme na náš web senior-ombudsman Zde

Souhrn normalizačních témat nabízíme za roky 2017 Zde2016 Zde, 2015 Zde

Dále odkazujeme na zásadní legislativní podklad EU - na Akt o přístupnosti (směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb), přijatý EK již v prosinci 2015, v závěru roku 2017 konečně i Evropským parlamentem. Text základní směrnice je k dispozici Zde, následují přílohy 1, 2 a 3.