Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

12 Vnitřní trh EU

Evropská komise a ochrana spotřebitele

Každá „nová“ Komise vydá balíček nových opatření, která mají podpořit rozvoj vnitřního trhu. Nezřídka aniž by byla příliš zevrubně analyzována opatření a jejich plnění Komise minulé. Je těžko zůstat v tomto pohledu pozitivní.

Ředitelství v portfoliu eurokomisařky V. Jourové jako jeden z nástrojů k dosažení lepší ochrany spotřebitelů na vnitřním trhu nazvalo svou kampaň New Deal. Prvotně ji komisařka zmínila v únoru (2018) na setkání se spotřebitelskými organizacemi a dozorovými orgány k tématu „dvoji kvality", kterou pro komisařku připravilo SČS (Zde). Později Evropský dům v Praze pořádal speciální prezentaci kampaně. Nynější Komise (2019 - 2023) přišla s programem a vizí Green Deal.

Z historie minulých koncepcí rozvoje vnitřního trhu: 

V říjnu 2015 vydala EK další ze svých dokumentů k podpoře rozvoje vnitřního trhu - Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business - Zde (též Zde). Dokument zahrnuje řadu opatření začleněných pod tři kapitoly – Vytváření příležitostí pro spotřebitele i podnikání, Podpora modernizací a inovací a Podpora praktických služeb prospěšných spotřebitelům i podnikům v jejich každodenním životě. Jedním z konkrétních opatření je podpora a zviditelnění zavádění mimosoudního urovnání sporů. Spotřebitelé ale vítají i navrhované kroky k další modernizaci evropské normalizace, podporu normalizace služeb ad. 

Výstup zapojení spotřebitelů: Sdružení českých spotřebitelů spolupracovalo na stanovisku ANEC - Zde.

V roce 2012 vydala EK Akt o jednotném trhu II: dvanáct prioritních opatření pro nový růst (v č. j. Zde, v a. j. Zde). Tento dokument navazoval na rok starou koncepci Akt o jednotném trhu - dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry „Společně pro nový růst" (v č.j. Zde).