Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

31 Obecná bezpečnost výrobků 

Pro spotřebitele jsou bezpečnost výrobků a služeb logickou prioritou. Toto téma je proto zásadní prioritou i pro Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci.

V případě výrobků je na úrovni evropské řešena i tzv. 'obecná' bezpečnost (též Zde). Evropská legislativa ukládá, že každý výrobek musí být na vnitřní trh EU ve zodpovědnosti výrobce bezpečný. Tato legislativa i definuje několik nástrojů k zajištění a ověření toho. Jedním z podstatných nástrojů jsou evropské normy, zavedené na základě mandátu Evropské komise. 

Obecná bezpečnost výrobků je klíčový aspekt v zájmu spotřebitele a jeho ochrany. Experti Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci se proto cíleně zaměřují na analýzu dokumentů vztahujících se k tomuto tématu a na přípravu stanovisek či podnětů k ovlivnění technických předpisů a norem. Následující přehled je indikativního charakteru. Zahrnuje tzv. obecnou bezpečnost výrobků, což jsou případy nepokryté speciálními předpisy a normami. Tyto speciálně legislativně řešené sektory jsou v dalších sekcích, např. Výrobky pro děti atd. 

.