Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

31 Obecná bezpečnost výrobků 

Pro spotřebitele jsou bezpečnost výrobků a služeb logickou prioritou. Toto téma je proto zásadní prioritou i pro Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci.

V případě výrobků je na úrovni evropské řešena i tzv. 'obecná' bezpečnost (též Zde). V rámci této oblasti jsou pro naše spotřebitelské zájmy vytyčeny jako priority rozvoj právního rámce, včetně obecných norem a normalizačních dokumentů, chemická rizika, či původ a sledovatelnost.

Vývoj ve vztahu k našim priorititám popisujeme v souhrnných informacích:

Za rok 2018 - Zde.

Za rok 2016-17- Zde.

 

.