Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

34 Potraviny - zapojení spotřebitelů do normalizace 

Kvalita potravin je setrvale v hledáčku Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci. Jsou i na programu zapojení do normalizace. V obecné rovině odkazujeme na naše stránky http://spotrebitelzakvalitou.cz/ a na publikace ke kvalitě potravin Zde.

Aktuální legislativní a normalizační vývoj zaznamenáváme v podsekcích na této stránce.