Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

33 Domácí spotřebiče - zapojení spotřebitelů do normalizace 

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci se zaměřují na aspekty bezpečnosti a také kvality domácích spotřebičů. A to obecně, ale také ve vztahu k uživatelům, kteří jsou "zvláště zranitelní". 

Naši experti  se  cíleně zaměřují na analýzu dokumentů vztahujících se k tomuto tématu a na přípravu stanovisek či podnětů k ovlivnění technických předpisů a norem. 

Souhrn příkladů výstupů a zapojení do normalizace za rok 2017 přikládáme Zde.

Souhrn příkladů výstupů a zapojení do normalizace za rok 2016 přikládáme Zde. Dále přikládáme prezentaci, kterou k vývoji v normalizaci této komodity připravil ANEC - Zde.

Souhrn příkladů výstupů a zapojení do normalizace za rok 2015 přikládáme Zde. Dále přikládáme prezentaci, kterou k vývoji v normalizaci této komodity připravil ANEC - Zde