Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

32 Výrobky pro děti - zapojení spotřebitelů do normalizace

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci se dlouhodobě zaměřují na aspekty bezpečnosti výrobků pro děti. Jedná se nejen o hračky, ale i o oblečení a obuv, či herní a sportovní prvky na hřištích a sportovištích.  

Problematika výrobků pro děti je z hlediska zajištění a ověřování bezpečnosti složitá. Překvapivě (možná), zdaleka ne vždy jsou tyto výrobky předmětem přímé, sektorové regulace. To ovšem neznamená, že je v této oblasti chaos a anarchie. Existuje tzv. směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a množství technických norem, přijímaných na evropské úrovni.

Právě proto je důležitou, ba zcela nezbytnou součástí fungování trhu efektivní dozor. Jeho funkce je podpořena společnými akcemi dozorových orgánů členských států (PROSAFE).

Priority

  • Obecné aspekty, chemická rizika
  • Hračky, herní a sportovní prvky pro hřiště a sportoviště
  • Nábytek pro děti, zabezpečení před dětmi apod.
  • Obuv, oděvy apod.
  • Jiné výrobky s riziky pro děti
  • Dozor nad trhem

Vývoj ve vztahu k našim prioritám popisujeme v souhrnných informacích

Za rok 2018 - Zde.

Za rok 2017 - Zde.

Za rok 2016 - Zde.