Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

32 Výrobky pro děti - zapojení spotřebitelů do normalizace

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci se dlouhodobě zaměřují na aspekty bezpečnosti výrobků pro děti. Jedná se nejen o hračky, ale i o obléčení a obuv, či herní a sportovní prvky na hřištích a sportovištích.  

Naši experti  se proto cíleně zaměřují na analýzu dokumentů vztahujících se k tomuto tématu a na přípravu stanovisek či podnětů k ovlivnění technických předpisů a norem. Připojené informace jsou indikativního charakteru. 

V souhrnu je zachycený vývoj za rok 2016 vystavený na webu, Zde. Prezentaci ANEC k práci v tomto sektoru nabízíme Zde

Vývoj v roce 2015 nabízíme v souhrnu Zde.