Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

34 Potraviny - zapojení spotřebitelů do normalizace 

Kvalita potravin je setrvale v hledáčku Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci. Jsou i na programu zapojení do normalizace. V obecné rovině odkazujeme na naše stránky http://spotrebitelzakvalitou.cz/ a na publikace ke kvalitě potravin Zde.

Potraviny jsou v EU přísně regulovány. Přesto v některých oblastech potravinové a lékové výroby na evropskou normalizaci zůstává prostor. Na některé příklady zapojení do normalizačních procesů upozorníme na uvedeném odkaze.

Zde uvádíme aktuální informaci k působení experta SČS v TNK pro potraviny (151), případně informace z jiných platforem ohledně standardizace z oblasti kvality a bezpečnosti potravin.

  • Informace z roku 2018 - 20 - Zde
  • Informace z roku 2017 - Zde.
  • Informace z roku 2016 - Zde.