Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

40 Služby - zapojení spotřebitelů do normalizace

Bezpečnost služeb, ale i jejich kvalita, je dosud poměrně málo regulovanou a normalizovanou oblastí.

Na rozdíl od výrobků, evropská legislativa nezahrnuje podobný rámec pro bezpečnou službu, jak popsaný Zde. Naše studie, financované postupně za přispění Rady kvality ČR a ÚNMZ, ukázaly, že je potřeba na národní úrovni takový model zavést a že je to výhodné jak pro uživatele služeb, tak pro jejich poskytovatele, neboť to zvyšuje jejich právní jistotu podnikání. Naše iniciativy v tomto podpořily různé zainteresované strany, včetně např. MZd, malých a středních podniků (AMSP), zkušeben (AAAO) a dalších. Stručné shrnutí věci je k dispozici Zde; bylo prezentováno již v dubnu 2014 příslušnému náměstkovi MPO se žádostí o legislativní řešení. K žádoucímu vývoji však nedošlo. Jako informaci nabízíme závěrečnou zprávu k řešení úkolu hrazeného ÚNMZ - Zde

Upozorňujeme, že na stránkách ČAS naleznete informace o ČSN pro služby (Zde).

Tématické priority pro spotřebitele:

 • Obecné aspekty a obecná bezpečnost služeb
 • Ubytovací služby včetně pronájmů, včetně sdílené ekonomiky
 • Přeprava, veřejná doprava apod., včetně sdílené ekonomiky
 • Služby poskytované v rámci turistického ruchu
 • Poštovní služby, telekomunikace, ICT všeobecně
 • Finanční služby
 • Služby veřejného zájmu (distribuce energií, tepla a vody)
 • Služby sociální a zdravotnické, včetně lékařských a zdravotnických
 • Služby zaměřené na pronájem věcí, včetně pronájmu automobilů
 • Služby kosmetické apod. (kadeřnictví)
 • Služby inteligentní komunity
 • Služby s riziky dětských úrazů
 • Různé nezařazené

Vývoj ve vztahu k našim prioritám popisujeme v souhrnných informacích:

Za rok 2018 - Zde

Bohužel, omezená kapacita Kabinetu neumožnila zpracovat aktuálnější souhrny, přitom se v této oblasti toho tolik děje. Budeme se snažit informace  postupně doplňovat.