Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

10 Chování trhu  a zapojení spotřebitele do normalizace

Vnitřní trh EU je složitý komplex pravidel a mechanizmů, které někdy spolu dohromady fungují lépe, jindy hůře. Je nekonečným procesem diskuzí a jednání, zda v tom či onom případě regulovat více, kdy třeba méně, a spoléhat na "funkci" trhu.

V této sekci se zaměřujeme na specifické otázky ochrany spotřebitele na vnitřním trhu, včetně specifických aspektů zvlášť zranitelného spotřebitele. Důležitým aktuálním tématem funkce trhu je společenská odpovědnost organizací. Aj. 

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ