Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz

úvodní stránka

15 Udržitelná společnost

Problematika udržitelné společnosti se prolíná všemi tématy regulace a normalizace. Je důležité jí věnovat pozornost i samostatným pohledem.

Aktuální vývoj (2016 a 2015) konkrétních aktivit bilancujeme v dokumentech Zde, resp. Zde. Prezentace ANEC k působení spotřebitelů ve vztahu k udržitelnosti je Zde.

Normy a životní prostředí·          

CEN-CENELEC ukončuje letos v březnu akci, která prostřednictvím série video rozhovorů připomíná úlohu norem ve vztahu k životnímu prostředí. V rozhovorech vystupují zástupci průmyslu a zákonodárci, kteří hovoří o výhodách řešení problémů v oblasti životního prostředí v evropských normách a sdílí své zkušenosti. Cílem je zdůraznit význam pokrytí environmentálních aspektů v normách. Přehled videí naleznete ZDE.  

SČS počítá s využitím ve své další práci (udržitelenost).

Eko značka - Pracovní plán k dispozici ·          

Pracovní plánk podpoře EKO značky 2016 - 2018 je nyní k dispozici. – ZDE. Ekoznačka EU pomáhá spotřebitelům rozpoznat výrobky a služby, které mají snížený dopad na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu, od těžby surovin až po jejich výrobu, používání a likvidaci. Ekoznačení funguje na dobrovolné bázi a podporuje tímto důležitost ohledu na životní prostředí.

Pracovní plán je každoročně aktualizován k nastavení provozních a dosažitelných cílů a slouží jako operativní nástroj pro plánování a řízení. Evropská komise zahájila sérii videí - ZDE k této tématice s cílem zvýšit povědomí o tomto značení.  

SČS počítá s využitím ve své další práci (udržitelnost).

Podpora rozvoje stránek

Swiss cntrb Program švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství

únmz Program rozvoje technické normalizace, ÚNMZ