Kabinet pro standardizaci ...top-normy.cz Logo Sdružení Českých Spotřebitelů

Projekt k udržitelnosti 2023

Téma udržitelné společnosti je žhavé a pro rok 2023 Kabinet našel pochopení u dvou subjektů k finanční podpoře navazujících výstupů - Agentury ČAS a Rady kvality ČR (viz Zde).

Agentura ČAS pro rok 2023 schválila finanční podporu Kabinetu na realizaci projektu  Koordinace zapojení českých spotřebitelů v ISO COPOLCO s přihlédnutím k evropské normalizaci pro rok 2023.  Jeho součástí je přispění ke zviditelnění technických norem (a normalizace obecně) na příkladu konkrétních témat a oblastí normalizace (Zde).

V tomto smyslu projekt zahrnuje jako jedno z konkrétních témat úlohu standardizace ve vztahu k udržitelnosti, a sice 

 • shrnující a podrobněji rozpracovaná informace k tématu (studie) vystavené na webu Kabinetu (případně dalšími cestami),  
  • shrnutí tématu technických norem a udržitelnosti - Zde
  • stručný průvodce studií - Zde
  • komplexní studie pod titulem  S technickou normalizací k udržitelnosti - Zde
 • kulatý stůl k tématu (10.10. 2023 v sídle Kabinetu) - pozvánka a program akce Zde; prezentace: A. Peková Zde, L. Dupal Zde, E. Svobodová Zde. Záznam kulatého stolu můžete shlédnout Zde
 • tisková informace k tématu - Zde

Rada kvality ČR finančně v r. 2023 podpořila zpracování a vydání publikace, která by formou přívětivou spotřebiteli i dalším účastníkům trhu téma úlohy norem pro rozvoj udržitelné společnosti přiblížila (Zde). 

 • Publikace pod titulem "Technické normy a udržitelnost" je vystavena Zde (ke stažení Zde).
 • Tisková informace k tématu - Zde.

Rada kvality podpořila v r. 2023 také projekt Sdružení českých spotřebitelů pod názvem Ekodesign jako nový parametr kvality průmyslových výrobků (studie). Informace k tomu jsou vystaveny Zde.